Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Wycinek z regulaminu strony :

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów 

W przypadku nabycia produktów w sklepie mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie towaru. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę: , e-mail: biuro@motostar24.eu w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że towar został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy: (nie jest wymagany formularz - wystarczy oświadczenie woli)

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy wypełnić formularz zwrotu i przesłać na poniższy adres:

P.H.U. BIUR-CHEM SŁAWOMIR NOWAK, 
Ul. Lotników 11 88-190 Barcin, NIP: 5621793620

e-mail: reklamacje@motostar24.eu

6. Dobrowolne prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania

6.1 Poza ustawowym prawem do odstąpienia od umowy oferujemy Państwu dobrowolnie prawo do zwrotu towaru w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Dzięki temu prawu zwrotu towaru mogą Państwo uwolnić się od skutków umowy także po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie umowy w ten sposób, że w ciągu 30 dni od otrzymania towaru prześlą go Państwo do nas na własny koszt wraz z kosztami przesyłki paczki do Państwa - zwrot należności zostanie pomniejszony o kwotę przesyłki.

6.2 Do dotrzymania terminu zwrotu towaru wystarczy wysłanie przez Państwa towaru w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jednak warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu jest to, że nie używali Państwo produktu, i prześlą Państwo towar w komplecie, w pierwotnym stanie, bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, które pozostają.

6.3 Przypominamy, że korzystając z procedury zwrotu bądź reklamacji, nie należy nadawać przesyłek za pobraniem lub do odebrania w Paczkomacie.

7. Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. Każdorazowo klient zostanie obciążony kosztami transportu w przypadku zwrotu towaru w kwocie nie mniejszej niż 18 PLN przy przesyłce płatnej z góry, oraz nie mniejszej niż 24 PLN przy przesyłce za pobraniem ( nawet gdy sprzedawca oferuje darmową przesyłkę do zamówienia) Jest to koszt jaki Sklep musi ponieść z tytułu przesyłki. 

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.9.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem oponeoo.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

9. Reklamacje

9.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres reklamacje@motostar24.eu

9.2 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym

9.3 Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:

naturalne zużywanie się:

– uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;

– uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem;